O Códice Calixtino entra na Memoria do Mundo da Unesco

O Códice Calixtino vén de entrar no Rexistro da Memoria do Mundo da Unesco. Este programa ten como obxectivo sensibilizar á comunidade internacional sobre a riqueza do patrimonio documental.

A candidatura do Códice Calixtino da Catedral compostelá foi ademais ampliada coa incorporación de todas as copias medievais do Liber Sancti Iacobi que se conservan.

Cara a 1120-1124 Diego Xelmírez, primeiro arcebispo de Santiago de Compostela, ordena a un grupo de teólogos e ilustradores a compilación do Iacobus ou Libro de Santiago. Esa compilación recibe o nome de ‘Calixtino’ polo interese en simular que o seu redactor fora o papa Calixto II (1116-1124), gran benefactor da Igrexa de Santiago. En séculos seguintes realízanse varias copias completas ou parciais do códice, que reúne a historia da peregrinación a Compostela.

O libro V do Códice Calixtino, escrito a mediados do século XII, está considerado como a primeira guía de viaxes de Europa. 

O autor, posiblemente un monxe peregrino, detense nos lugares, monumentos e xentes que atopa ao seu paso polo Camiño. Describe a cidade de Santiago de Compostela, e especialmente a súa catedral.

FONTE: GALICIENCIA

Save

As bruxas da Idade Media: mulleres transgresoras con coñecementos

Na Idade Media, cuando coma hoxe predominaba un modelo social masculino, o saber das bruxas supoñía unha ameaza para o poder masculino, por iso foron  perseguidas e condenadas ás fogueiras.

A filósofa mexicana especialista en ciencia e xénero, Norma Blázquez Graf, na súa obra El retorno de las brujas,  explica que as mulleres sempre xeramos coñecemento, a pesar de sernos negado o acceso á educación superior, practicamente até os inicios do séc. XX . Afirma que, na Europa medieval, as mulleres (bruxas, meigas) sabían de anatomía, de botánica, de sexualidade e de reprodución; eran parteiras, alquimistas, perfumistas, nodrizas ademais de cociñeiras. As súas receitas para curar foron consideradas demoníacas porque cuestionaban o saber nomeadamente eclesiástico e, polo tanto, o poder masculino. O coñecemento que estas mulleres tiñan arredor da reprodución e da sexualidade, así como do uso de plantas abortivas, implicaba exercer unha sexualidade máis libre, e esta puña en risco a hexemonía masculina. En consecuencia, foron destruídas a través do lume purificador nas fogueiras.

Por outra banda, estas mulleres valíanse por si mesmas, vivían soas, independentes, xeraban os seus propios recursos, non dependían dos homes. Eran transgresoras.

FONTE: VADEMEDIUM

Mulleres

Desde fins do séc. IX, distintas mulleres procedentes de diferentes territorios e estratos sociais ( Isabel, princesa de Aragón e raíña de Portugal; nobres francesas: a nobre Bríxida de Suecia; a cruzada galega María Balteira; a peregrina galega a Xerusalén Guncina González…) convertéronse en peregrinas, afastándose das súas comunidades de orixe en dirección aos santuarios cristiáns máis importantes: Xerusalén, Roma e Santiago de Compostela.

Esas mulleres rachan cos estereotipos da muller da Idade Media, pois fronte á imaxe da esposa submisa, ligada ao fogar, a presenza de mulleres aventureiras, que se botaron aos camiños e mesmo que desde Galicia chegaron a participar nas Cruzadas, sitúanos diante dunha visión da sociedade medieval ben distinta á que sempre se nos transmitiu.

Os trobadores galego-portugueses deron conta destas peregrinaxes nas súas cantigas, nacidas da reelaboración da “canción de muller”, que fusionaron cun motivo real e concreto, a peregrinación, creando unha nova peregrina, unha romeira, única na lírica medieval europea.
 Pero esta visión dunha muller libre, independente, aventureira… romeira, contrasta poderosamente co estereotipo, forxado na sociedade medieval e que chega aos nosos días, das mulleres como seres fisicamente fráxiles, moralmente débiles e intelectualmente incapaces, cuxo estatus social debe estar subordinado ao dos homes. Desde entón, moi especialmente a partir das cantigas de Alfonso X,  xurdiron dous modelos antagónicos de muller: Eva (parella de Adán) e Ave (Virxe María).
FONTE:

Descoberto o mais antigo texto escrito em galego-português

Na segunda metade do século XII, em pleno reinado de D. Afonso Henriques, dois irmãos, Gomes Pais e Ramiro Pais, presumíveis fidalgos da região de Braga, assinaram entre eles um pacto de não agressão. Não seria nada de estranho, na época, entre parentes com propriedades contíguas, mas o documento que formaliza este acordo, conservado na Torre do Tombo, em Lisboa, apresenta uma característica invulgar: não está redigido em latim. José António Souto, professor de História da Língua na Universidade de Santiago de Compostela, acredita que se trata do mais antigo documento escrito em galego-português até hoje identificado.

O investigador galego, que ontem apresentou a sua descoberta na Universidade do Minho, em Braga, durante uma Jornada de Edição de Textos Medievais, não foi o primeiro a dar notícia da existência deste pergaminho. Mas ninguém até agora atendera à sua peculiar configuração linguística. E se se aceitar o conjunto de deduções que levou Souto a fazer remontar o documento, que não está datado, a um ano anterior a 1175, parece não haver dúvida de que este trivial protocolo de família tem direito a ostentar o título que o professor de Compostela lhe pretende conferir.

Uma professora da Universidade Clássica de Lisboa, Ana Maria Martins, já publicara vários textos da segunda metade do século XII alegadamente redigidos em galego-português. Mas o mais antigo dataria justamente de 1175 e há quem defenda que, dada a sua reduzida dimensão, é impossível demonstrar que não está escrito em latim.

Souto utiliza, de resto, com alguma relutância a designação de galego-português, argumentando que se o termo tem a vantagem de deixar claro que as actuais regiões de Portugal e da Galiza utilizavam um só idioma, pode também sugerir, erradamente, que se trata de uma língua que não é exactamente o português. Um escrúpulo revelador da sua costela “lusista”, que na Galiza designa não apenas os que se interessam pela cultura portuguesa, mas, mais especificamente, os que contestam a norma oficial do galego, contaminada de castelhano, e defendem que esta devia aproximar-se do português actual.

FONTE: Público.pt

Descoberto o mais antigo texto escrito em galego-português

Na segunda metade do século XII, em pleno reinado de D. Afonso Henriques, dois irmãos, Gomes Pais e Ramiro Pais, presumíveis fidalgos da região de Braga, assinaram entre eles um pacto de não agressão. Não seria nada de estranho, na época, entre parentes com propriedades contíguas, mas o documento que formaliza este acordo, conservado na Torre do Tombo, em Lisboa, apresenta uma característica invulgar: não está redigido em latim. José António Souto, professor de História da Língua na Universidade de Santiago de Compostela, acredita que se trata do mais antigo documento escrito em galego-português até hoje identificado.

Para saber máis: Publico.pt

MATERIAIS E RECURSOS PARAS AS AULAS

XA TEDES COLGADOS NA VOSA PÁXINA DESTE BLOGUE PARTE DOS MATERIAIS DOS QUE NOS SERVIREMOS ESTE TRIMESTRE E QUE XA SE ATOPABAN NA AULA VIRTUAL:

1. PARA A LECTURA DE…

2. A IMPORTANCIA DA ORTOGRAFÍA

3. DO ESPLENDOR MEDIEVAL Á DECADENCIA DOS SÉCULOS ESCUROS