A educación

Empezamos por Pink Floyd

Continuamos con Nao

E acabamos con La educación prohibida

Advertisements

A LOMCE apuntalou os seus puntos máis polémicos

Antes de ser aprobada hoxe no Parlamento, a Lei Wert apuntalou, nas enmendas aceptadas no Senado, os seus puntos máis polémicos, entre eles o referido ás linguas cooficiais, que van ser tratadas ao mesmo nivel que os idomas estranxeiros.

Estes son os aspectos que saen fortalecidos do Senado:

1. As reválidas poderán ser corrixidas por profesores/as de centros privados

2. Poderase contratar profesorado nativo en linguas estranxeiras á marxe dos sistemas de acceso á función pública española.

3. As administracións públicas poden liberar solo para entregarllo ás empresas privadas coa fin de que constrúan nel colexiós privados.

4.A lei afirma que seguirá financiando aos centros privados aínda que segreguen o alumnado por razón de sexo; a pesar de que o Tratado da Unión Europea e o Tribunal Constitucional de España estableceran o contrario.

5. Desposuído o Consello Escolar das súas funcións, asumidas estas polo director, este será avaliado polos resultados académicos do seu alumnado.

6. A pesar de que a Unión Europe obriga a que o alumnado curse a materia de VALORES SOCIAIS E ÉTICOS (antiga Educación para a Cidadanía), elimínase esta materia, mentres que se convirte a Relixión en materia académica e, polo tanto, puntuable, ao mesmo nivel que calquera da “materias de especialidade”.

7. O Ministerio asumirá a elaboración dos contidos das materias troncais, na procura de artellar unha formación común para todos os territorios de España, borrando así as diferenzas territorias e a pluralidade do Estado español.

8. Elimínase o termo “público” do texto legal: a “cidadanía” deixa de ter dereito ao “servizo público da educación” e pasa a ser o “beneficiario” dun “servizo educativo”.

9. O profesor/a pasa a ter a consideración de “autoridade pública”. Isto levará os problemas das aulas ao terreo da xustiza e resolveranse por decreto, non atallando a orixe do problema, non educando.

10. Acéptase unha emenda para que o castelán figure como lingua vehicular en todo o ensino no Estado

O novo formulado, non rebaixa en  nada oos polémicos postulados lingüísticos nos que se obrigaba á administración a garantir o ensino en español, mesmo en centros privados se fose necesario. Pola contra,  aceptouse a emenda 769 á disposición adicional 38. Esta contempla que o castelán figure como lingua vehicular do ensino en toda España. “Isto é incompatible cos modelos lingüísticos de inmersión, como o catalán. É outra volta máis no aspecto homoxeneizador da norma e nas trabas para que poidan subsistir os modelos lingüísticos de linguas cooficiais”.

A outra parte da emenda propón cambiar un dos parágrafos da norma que di que poden existir sistemas onde se impartan as materias non lingüísticas en lingua cooficial, para introducir que estes modelos poidan estar tamén dispoñibles como “modelos de inmersión en calquera lingua estranxeira”. Isto suporía que a lei consideraría ao mesmo nivel a lingua cooficial que unha lingua estranxeira. “Dá a sensación de que non se busca o ben común senón desprezar a lingua cooficial. Como se pode montar un centro de inmersión en italiano, ruso ou chinés garantindo ademais o ensino en castelán?”.

PARA MÁIS INFORMACIÓN:


«Moitos pais falan galego cando ven como o fan os seus fillos»

A USC e a Xunta resaltan o proxecto educativo da escola infantil

O modelo educativo da escola infantil Raiola é destacado nun recente volume editado pola USC e a Consellería de Educación sobre planificación lingüística nos centros de ensino non universitarios. «Todas as actividades as facemos en galego; tamén a tramitación administrativa e os recursos didácticos que usamos co alumnado, pois cada vez hai máis na nosa lingua», afirma Rita Iglesias, que coordina o proxecto lingüístico e leva 24 anos no centro.

PARA SABER MÁIS, PINCHA AQUÍ: LA VOZ DE GALICIA