Trobairitz. Mulleres trobadoras.

Desde Safo, considerada a nai de todas as poetisas, as mulleres foron creadoras de versos e cancións, foron autoras literarias, á par que os homes. A Idade Media deixounos creacións de monxas que compuxeron cantos a Deus. Pero desde o séc. XII podemos atopar nas cortes do amor cortés provenzal  cantoras do amor profano: as trobairitz. Se ben, mentres coñecemos centos de trobadores e xograres, nin sequera dúas ducias de nomes de mulleres lograron fuxir do esquecemento dunha Historiaografía Literaria escrita por homes. Tratábase de mulleres da nobreza que se servían da poesía para expresar os seus sentimentos e. ao mesmo tempo, tomaron as rendas das súas relacións amorosas. A máis famosa de todas elas foi Beatriz de Día , muller de Guillermo de Aquitania, considerado o primeiro trobador. Pero tamén na Escola Poética Galego-Portuguesa atopamos mulleres que participan da arte xograresca, como a galega María Balteira.

Fonte: Historia de las mujeres. Una historia propia, Bonnie S. Anderson y Judith P. Zinsser

PARA SABER MÁIS: