DEZ PASOS PARA REVITALIZARMOS O GALEGO… (1)

1. Fala en galego con todo o mundo: coa familia, coas amizades, coa xente que encontres pola rúa… Fai o propósito de te comunicares en galego sempre, mesmo con aquelas persoas coas que até o de agora falaches en castelán.

FONTE: Artigo de Carlos Callón en Galicia Hoxe