Unha política lingüística distinta é posíbel…

http://dotsub.com/media/2cd5731e-26f0-4a6f-a0c1-df47ad85ad4f/e/m

FONTE: Primeira lingua