BILINGÜISMO CORDIAL

O venres 5 de Decembro estreouse no Teatro Principal unha curta de Dani Villlaverde titulada “Bilingüismo cordial”, nela un mozo cun curriculum excelso acode a unha entrevista laboral para ocupar un importante cargo. Todo indica que o posto será para el, ata que abre a boca… e fala galego.