25 DE NOVEMBRO: DÍA INTERNACIONAL CONTRA A VIOLENCIA DE XÉNERO

Cómpre lembrar que, segundo as Nacións Unidas, violencia contra a muller é todo acto de violencia baseado na pertenza ao sexo feminino que teña ou poida ter como resultado un dano ou sufrimento físico, sexual ou psicolóxico para as mulleres, incluídas as ameazas de eses actos, a coacción ou a privación arbitraria de liberdade, tanto de se produciren na vida pública como na privada. E adicamos o 25 de novembro para denunciar especialmente esta situación en recordo do brutal asasinato, no 1960, de dúas mulleres dominicanas, as irmáns Mirabel, durante a ditadura de Trujillo.

PARA SABER MÁIS:

WIKIPEDIA

NACIÓNS UNIDAS

MULLERES EN GALICIA

VIOLENCIA DE XÉNERO

MACHISMO