COMUNICACIÓN

Xa está na páxina 3ºESO o material e recursos necesarios para a Unidade 1, relativa aos textos, os seus tipos, as súas propiedades e a súa análise . Alí atoparedes:

-Unha presentación sobre O TEXTO

-Unha presentación sobre TIPOS DE TEXTO (que tamén aparece na páxina de 2ºESO)

-Un documento sobre a ANÁLISE DE TEXTOS

-Un documento sobre COMENTARIOS

-Un documento sobre ADECUACIÓN E COHERENCIA TEXTUAL

-Unha ligazón a NA PUNTA DA LINGUA, para reforzar e/ou ampliar coñecementos.