De por que o galego é hoxe unha lingua minorizada. (Vivir cada día.1979)

Despois de ollar esta reportaxe, imaxino que a ninguén lle queda dúbida de por que hoxe o galego é unha lingua minorizada, nin sobre as razóns polas que continúa a sangría de falantes, especialmente entre a mocidade. A escola española e en español non deixou oco para o galego e os nenos e nenas do rural, monolingües en galego, foron calificados de túzaros, de poucas palabras e de pobreza léxica. Os que falabamos galego eramos PALET@S! A nosa pobreza léxica, lingüística e cultural non se medía en relación á nosa cultura, á nosa lingua nin ao léxico de nós; senón en relación a unha lingua e cultura foránea, allea,  para os nen@s que eramos da aldea. Os Balbinos  e as Balbinas fomos penalizados no sistema educativo público e español por sermos o que eramos: galeg@s! Eis a razón do autoodio, eis a razón da vergonza do propio, eis a razón da deserción de sermos nós mesmos! A maioría deses nen@s teñen hoxe 40 anos. A maioría, probablemente, está a vivir nunha vila ou nunha cidade. A maioría, seguramente, fala español e parécelles moi atinado que “non se impoña o galego”. Mágoa de que a maioría non se pare a pensar que o galego é a única lingua NON imposta en Galiza, por ser a única creada por nós, o pobo galego.